Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων

.
 

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Βενζίνης Αμόλυβδης

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Κίνησης

.
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Χειρουργικών Γαντιών

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάθεσης Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίου

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας Θερμογραφικού Χαρτιού

.
 

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων

.
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάθεσης Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού

.
 
Διαφήμιση