Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Εβδομαδιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(7η εβδομάδα 2021)

.
 

Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ.(1310/08-02-2021)

.

 

Λίστα Χειρουργείων 05-02-2021

.
 

Εβδομαδιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(6η εβδομάδα 2021)

.
 

Ματαίωση της πλειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκμίσθωση Αγροτεμαχίων και Αγροκτημάτων στις κοινότητες Πολυκάρπης και Φωτεινής

.
 

(Διευκρινίσεις) 93/2021 Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κτίσματος του Γ.Ν. Καστοριάς ως μικτή επιχείρηση αναψυχής (με δραστηριότητα καφετέρια) και λιανικής διάθεσης τροφίμων (με δραστηριότητα παντοπωλείου-συσκευασμένα μη ευαλλοίωτα τρόφιμα).

.
.
 

Λίστα Χειρουργείων 29-01-2021

.
 

Εβδομαδιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(5η εβδομάδα 2021)

.
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ COVID 19 Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Κωδικός ΟΠΣ : 5069245)

Τίτλος Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ COVID 19 Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ : 5069245),

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης


Προϋπολογισμός Πράξης : 290.000,00€

 

Συνοπτική Περιγραφή: Η Πράξη «Εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου νοσηλείας COVID 19 Γ.Ν. Καστοριάς», η οποία έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», αφορά:

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) προκατασκευασμένου μεταλλικού κτιρίου με panels, συνολικού εμβαδού 150m² που θα χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητος χώρος εξέτασης - διαφοροδιάγνωσης και νοσηλείας ασθενών που παρουσιάζουν συμπτώματα που παραπέμπουν στον ιό COVID 19 από θεράποντα ιατρό, χωρίς την εισαγωγή τους σε εσωτερικό χώρο εξέτασης του Νοσοκομείου, με δυνατότητα παραμονής μέχρι 5 ατόμων και οι απαραίτητες εργασίες για την υποστήριξη και λειτουργία του.

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) προκατασκευασμένου μεταλλικού οικίσκου με panels εμβαδού 18 m² που θα χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητος χώρος ελέγχου ασθενών που παρουσιάζουν συμπτώματα που παραπέμπουν στον ιό COVID 19 από θεράποντα ιατρό.

Η προμήθεια και εγκατάσταση των ανωτέρω οικίσκων αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στους στόχους του Π.Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», όπως:

  • Στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας,

  • Στην προστασία της δημόσιας υγείας του ειδικού πληθυσμού των επαγγελματιών υγείας, του πληθυσμού του νομού Καστοριάς και των όμορων περιοχών,

  • Στην ενίσχυση τος Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση της επιδημίας
    λόγω covid 19.

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19 (Κωδικός ΟΠΣ : 5069093)

Τίτλος Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» (Κωδικός ΟΠΣ : 5069093)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης


Προϋπολογισμός Πράξης : 1.928.790,00€


Συνοπτική Περιγραφή: Η Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID 19», η οποία έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», αφορά την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Νοσοκομείο Καστοριάς για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των επιπτώσεων της επιδημίας λόγω COVID 19.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την προμήθεια συνολικά σαράντα επτά (47) ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τριάντα δύο (32) ειδών λοιπού εξοπλισμού που αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών του Νοσοκομείου.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στους στόχους του Π.Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», όπως:

  • Στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας με ενίσχυση των μονάδων υγείας της Περιφέρειας με προμήθειες αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων υγείας, με ειδικό εξοπλισμό για την περίθαλψη ασθενών της νόσου COVID-19.

  • Στην προστασία της δημόσιας υγείας, του ειδικού πληθυσμού των επαγγελματιών υγείας και του πληθυσμού της Περιφέρειας.

  • Στην βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ολόκληρου του πληθυσμού της Περιφέρειας με την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.

 

 
Διαφήμιση