Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Επαναληπτική Διαδικασία Εκποίησης διαμερισμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.

.
 

Λίστα Χειρουργείων 02-06-2017

.
 

Λίστα Χειρουργείων Επειγόντων Περιστατικών από 15-05-2017 έως 31-05-2017

.
   

Λίστα Χειρουργείων 26-05-2017

.
 

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για Ανάγκες Καθαριότητας.

.
 

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Χειρουργικών Γαντιών από το ΠΠΥΥ 2015.

.
 

Λίστα Χειρουργείων 18-05-2017

.
 

Λίστα Χειρουργείων Επειγόντων Περιστατικών από 01-05-2017 έως 15-05-2017

.
 

Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας Ιατρικών Αερίων από το ΠΠΥΥ 2014

.
 
Διαφήμιση