Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Δημόσια διαβούλευση (ΕΣΗΔΗΣ 19DIAB000006228) τεχνικών προδιαγραφών για «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

.
.
Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση :
 
Διαφήμιση