Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υγρού οξυγόνου & ιατρικών αερίων για τις ανάγκες του Γ. Ν. Καστοριάς, από το ΠΠΔΕ 2019.

.
 
Διαφήμιση