Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εκποίηση Οικοπέδου με ΚΑΕΚ 190444239007.

.
 
Διαφήμιση