Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Δημόσια διαβούλευση (ΕΣΗΔΗΣ 19DIAB000006829) τεχνικών προδιαγραφών για «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ».

.
.
Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση :
 
Διαφήμιση