Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς για την εφημεριακή κάλυψη της Παιδιατρικής και Καρδιολογικής κλινικής.

.
 
Διαφήμιση