Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

.
 
Διαφήμιση