Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και των φορέων ευθύνης του.

.
 
Διαφήμιση