Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια τροφίμων (CPV: 15800000-6), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Καστοριάς, από το ΠΠΔΕ 2022.

.
 
Διαφήμιση