Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Διαγωνισμός προμήθειας διαφόρων προϊόντων διατροφής με κωδικό CPV: 15800000-6 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς από το ΠΠΔΕ 2023 με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

.
.
 
Διαφήμιση