Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Διακήρυξη 2870/2024 για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς από το ΠΠΔΕ 2024 με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

.
.
 
Διαφήμιση