Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάθεσης Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού

.
 
Διαφήμιση