Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών του πλειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου για την Eκμίσθωση του Kυλικείου

.
 
Διαφήμιση