Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού ενιαίου διαγωνισμού Διαχείρισης Νοσοκομειακών Αποβλήτων.

.
 
Διαφήμιση