Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων από το ΠΠΥΥ 2015.

.
 
Διαφήμιση