Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για Ανάγκες Καθαριότητας.

.
 
Διαφήμιση