Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς-επιστροφής των ιατρών στο Γ.Ν. Καστοριάς με ΤΑΧΙ.

.
 
Διαφήμιση