Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Επαναπροκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Καυσίμων από το ΠΠΥΥ 2015.

.
 
Διαφήμιση