Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης του Αξονικού Τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.

.
 
Διαφήμιση