Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Δημόσια Διαβούλευση ΕΣΗΔΗΣ 18DIAB000002829 για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

.
.
Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση :
 
Διαφήμιση