Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Δημόσια Διαβούλευση ΕΣΗΔΗΣ 18DIAB000002900 για την προμήθεια “ΡΑΜΜΑΤΩΝ”.

.
.
Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση :
 
Διαφήμιση