Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Ευχαριστήριο προς το Νοσοκομείο

.
.
Για να προστατεύσουμε το ιατρικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων, έχουν διαγραφεί όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης.
 
Διαφήμιση