Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Καταγραφή και αξιολόγηση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Γ.Ν.Καστοριάς για ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ.Α΄του Ν. 4305/2014.

.
 
Διαφήμιση