Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Ανακοίνωση ματαίωσης του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρού οξυγόνου & ιατρικών αερίων με αριθμό διακήρυξης 6870/2018.

.
 
Διαφήμιση