Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Β’ Δημόσια Διαβούλευση με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 18DIAB000003672 των Τεχνικών Προδιαγραφών για την "ΠΡΟΜ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛ.".

.
.
Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση :
 
Διαφήμιση