Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Δημόσια διαβούλευση με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 18DIAB000003761 των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «θερμογραφικό χαρτί» .

.
.
Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση :
 
Διαφήμιση