Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια θερμογραφικού χαρτιού, από το ΠΠΔΕ 2018.

.
 
Διαφήμιση