Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Δημόσια διαβούλευση με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 18DIAB000003918 των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Σάκοι Αίματος».

.
.
Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση :
 
Διαφήμιση