Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Δημόσια διαβούλευση με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 18DIAB000004000 των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

.
.
Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση :
 
Διαφήμιση