Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθμ. 1455_2019, για την ανάθεση Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης Κλιβάνου Πλάσματος STERRAD 100NX.

.
 
Διαφήμιση