Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υγρού οξυγόνου και ιατρικών αερίων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς από το ΠΠΔΕ 2020.

.
.
 
Διαφήμιση