Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Πρόσκληση 7087/12-6-2024 για την προμήθεια διατάξεων νεφρικής υποστήριξης.

.
 

Διακήρυξη 6694/2024 για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς από το ΠΠΔΕ 2024 με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

.
.
 

Λίστα Χειρουργείων 07-06-2024

.
 

Μηνιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(06/2024)

.
 

Ενημέρωση για την διαδικασία κατάθεσης καταγγελιών παραβιάσεων του Ενωσιακού Δικαίου (N.4990/22)

.
 

Λίστα Χειρουργείων 31-05-2024

.
 

Λίστα Χειρουργείων 24-05-2024

.
 

Διακήρυξη 5928/2024 για την προμήθεια Καυσίμων για το Γ.Ν. Καστοριάς ΠΠΔΕ 2024,με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

.
.
 

Ανάρτηση προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ του Γ.Ν.Καστοριάς.

.
.
 

Ανάρτηση προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ του Γ.Ν.Καστοριάς.

.
.
 
Διαφήμιση