Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός ΟΠΣ : 5067837)

Τίτλος Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » (Κωδικός ΟΠΣ : 5067837) ,

Η Πράξη χρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Προϋπολογισμός Πράξης : 153.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α

 

Συνοπτική Περιγραφή: Η Πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών », αφορά στην:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών από κατηγορία Δ σε Β+ μέσω τοποθέτησης θερμομoνωτικών πλακών εξωτερικά στο σύνολο του κτιρίου .

 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης με τοποθέτηση αντλιών θερμότητας αέρα -νερού.

 • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών .

 • Τοποθέτηση συστημάτων σκιασμού .

 • Αντικατάσταση κλιματιστικών με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης Α+++

 • Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης .

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών αναμένεται να συμβάλλει θετικά στους στόχους του Π.Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», όπως:

 

 • Mείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και χρήση Α.Π.Ε

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Κωδικός ΟΠΣ : 5153439)

 

Τίτλος Πράξης: « ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ » (Κωδικός ΟΠΣ : 5153439),

Η Πράξη χρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Προϋπολογισμός Πράξης : 1.583,820,06 € (χωρίς ΦΠΑ)

 

Συνοπτική Περιγραφή: Η Πράξη με τίτλο «Μελέτη προσθήκης ορόφου και λειτουργικής βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» , αφορά στις μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν για την :

 

 • Κατασκευή νέας πτέρυγας Ορθοπαιδικής , συνολικού εμβαδού περίπου 750 τ.μ., ως καθ’ ύψος προσθήκη και επέκταση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Μαιευτική κλινική.

 • Μετεγκατάσταση της Παθολογικής κλινικής στο σημερινό χώρο της Ορθοπαιδικής και Καρδιολογικής κλινικής.

 • Μετεγκατάσταση της Καρδιολογικής κλινικής στο σημερινό χώρο της Παθολογικής κλινικής .

 • Αναμόρφωση χώρων για τη συγκέντρωση του Ακτινολογικού τμήματος στο ισόγειο της πτέρυγας της Παθολογικής κλινικής.

 • Αναμόρφωση των μαγειρείων ώστε να συμμορφωθούν στις ισχύουσες προδιαγραφές για την πιστοποίηση HACCP.

 

 

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου για την αντικατάσταση μέσου καύσης (καύσιμο αέριο) του Νοσοκομείου Καστοριάς» η οποία έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025»

.
 

Λίστα Χειρουργείων 19-07-2024

.
 

Ευχαριστήριο της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Καστοριάς.

.
 

Λίστα Χειρουργείων 12-07-2024

.
 

Νέα παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών διακήρυξης 6694/2024 διαγωνισμού προμήθειας διαφόρων προϊόντων διατροφής.

.
 

Λίστα Χειρουργείων 05-07-2024

.
 

Μηνιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(07/2024)

.
 

Ανάρτηση Διορισμού.

.

 
Διαφήμιση