Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Διακήρυξη 11269/2023 για την εκποίηση των με εκποιήσιμη αξία μη αναλώσιμων υλικών ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού (σκράπ).

.
 
Διαφήμιση