Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γ. Ν. Καστοριάς.

.
 
Διαφήμιση