Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Διακήρυξη 5471/2024 για την ετήσια ανάθεση υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων του Γ.Ν. Καστοριάς και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άργους Ορεστικού (ΠΠΔΕ 2024), με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

.
.
 
Διαφήμιση