Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Δημόσια Διαβούλευση με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 18DIAB000003340 των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΦΙΑΛΙΔΙΑ» (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ).

.
.
Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση :
 
Διαφήμιση