Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Οικονομικά Δεδομένα Bi.Forms(06-2018)

.
Παρακολούθηση Ταμειακού Προϋπολογισμού
Αγορές (Συγκεντρωτικά)
Αγορές (Αναλυτικά)
Αναλώσεις Υλικών και Φαρμάκων (ανά τμήμα)
Λειτουργικές δαπάνες – υποχρεώσεις από λειτουργικές δαπάνες
Κατάσταση Παρακολούθησης Νοσηλίων
Κατάσταση Λειτουργικών Εσόδων - Λειτουργικού Κόστους
Παρακολούθηση KEN-DRGs
Ενημέρωση Οφειλών Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
Κατάσταση Δαπανών Μισθοδοσίας και Αριθμού Υπαλλήλων
Κατάσταση Αριθμού Αμειβομένων με Ειδικά Μισθολόγια
Μηνιαίο Δελτίο 1 (ΝΠΔΔ) - Έσοδα (Εισπράξεις), Έξοδα(Πληρωμές), Απολογισμός
Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις Νομικών Προσώπων
 
Διαφήμιση