Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθμ. 556_2019, για την ανάθεση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από το ΠΠΔΕ 2018.

.
 
Διαφήμιση